"Eğitim, Endüstri 4.0'ın Kaderini Belirleyecek"

Eğitim, Endüstri 4.0'ın Kaderini Belirleyecek

Tezmaksan Teknik Servis Müdürü Tayfun Ayduran

Endüstri 4.0, dünyanın dört bir yanında sanayinin biricik gündemi haline geldi. “4. Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile “insansız üretim” fikrini ortaya attı. Teknolojinin günümüzdeki ana konusu olan bu yeni endüstriyel devrimi, tam bir teknoloji ilgilisi olan TEZMAKSAN Makine Servis Müdürü Tayfun Ayduran ile konuştuk.

Endüstri 4.0 nedir?
4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, teknolojik gelişmelerin etkisiyle zorunlu olarak ortaya çıkan endüstriyel bir olgudur. 1. Sanayi Devrimi,  buharlı makinaların icadıyla ortaya çıktı. 2. Sanayi Devrimi ise kendini elektrik ve elektronik teknolojileriyle gösterdi. Bu atılımların üçüncüsü, bilgisayarrobot-otomasyon üçgeninde gerçekleşti. Bugün konuştuğumuz 4. Sanayi Devrimi, otomasyon, yazılımla gelişen akıllı teknolojiler ile insanın “kol gücünü” üretimden eleyen bir yapılanmayla karşımıza çıktı. 2012 yılından bu yana Almanya Hükümeti’nin öncülüğüyle oluşumuna başlanan dijital fabrikalar ve insansız üretim sahalarının; eski üretim biçimlerini geri dönüşü olmaksızın değiştirmesi tartışılıyor. Böylelikle dijital fabrikaları, insansız üretim sahalarını sanayiye kazandıran bu oluşum “Devrim” olarak nitelendirildi.

Endüstri 4.0’ın üretim hatlarındaki avantajlarını nasıl yorumluyorsunuz?
Genel olarak bakıldığında Endüstri 4.0, üretim hatlarında mutlak olarak maliyet azaltılması anlamında büyük bir avantaj getirecek. Ayrıca üretimde esnekliği de beraberinde taşıyacak. Oluşturulacak akıllı sistemler sayesinde, daha yüksek bir verimlilik sağlanması kaçınılmaz... Sistemin temel prensibi çevre ve kaynak dostu olmak, sürdürülebilirlik anlamında önemli bir fayda kazandırır. Tüm sistemlerin izlenmesi ve arıza teşhislerinin kolaylaşması da ayrıca üstünde durulabilecek bir avantaj olarak ön plana çıkar. Tüm anlamı ile yeni hizmet ve iş modellerine alışmaya hazırlıklı olmalıyız.

Firmanızın akıllı makineler sektöründeki faaliyetlerini birkaç cümleyle özetler misiniz? Bu yıla ilişkin hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
TEZMAKSAN Makine olarak Endüstri 4.0’la ilgili malzeme ve işleme teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Bunun yanı sıra iki senedir robot ve otomasyon uygulamalarına başladık. Ayrıca bu konuda dört yıldır yazılım algoritmasını geliştirdiğimiz, servis takip sistemi “Mobim” kullanarak; performans ölçümünden, tezgahlarımızın takibine kadar geniş bir alandan yararlanabiliyoruz.

Eğitim, Endüstri 4.0'ın Kaderini Belirleyecek

Akıllı makineler sanayide nasıl bir değişimin itici gücü olacak? Yeni devrimin nitelikli insan gücü ve istihdam alanındaki olumluolumsuz etkilerinden bahseder misiniz?
Akıllı makinalar yeni iş modelleri, imalat yöntemleri ve malzeme seçeneklerini de beraberinde getirmektedir. Bu da bahsettiğimizi alanlarda daha nitelikli ve uzmanlaşmış işgücü ve istihdam gereksinimleri yaratacaktır. Endüstri 4.0’ı olumlu ve olumsuz olarak değerlendirmek tamamen göreceli bir kavram... Bu nitelik ve uzmanlık alanlarında gerekli istihdamı sağlamak için eğitim konusundaki gelişmeler büyük önem taşıyor. Eğitim konusunda atılacak adımlar ve alınacak kararlar, Endüstri 4.0’ın kaderini belirleyecek.

Türkiye, size göre dünyada endüstri 4.0’ın neresinde? Kimlerle rekabet edebilir, hangi ülkeleri model alabiliriz?
Ülke olarak endüstriyel gelişimimiz henüz 3. Sanayi Devrimi’nin teknolojik düzeyinde... Endüstri 4.0 hususunda, bu devrimin ana mimarı Almanya’yı model almak daha doğru olacaktır. Ancak Japonya’nın da Endüstri 4.0’a sahip çıktığı, gözden kaçmamalı… Ülke olarak bu devrime, taklitle adaptasyon sağlayamayız. Ciddi bir teknoloji fizibilitesi ve alt yapı çalışması oluşturmak zorundayız.

Akıllı makinelerin kontrolü noktasında Türkiye’deki GSM operatörlerinin uygulamalarını yeterli buluyor musunuz? Bu konudaki eksiklikler nelerdir?
Yeterlilikten ziyade “Olması gerekene paralel gidiliyor” diyebiliriz. Zira bu devrim, ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla hızlı bir şekilde şekillenecektir. Endüstri 4.0 konusunda çok ciddi yatırımların var olduğuna; internet teknolojileri ve IOT sistemleri konusundaki yapılan çalışmalara, teknoloji günlerinde tanık oluyoruz.

Biraz da spekülasyon yapalım… Diyelim ki Endüstri 4.0 amacına ulaştı. Teknolojinin hızını ve dinamizmini göz önünde bulundurarak 50 yıl sonra Endüstri 5.0 da gerçekleşir mi dersiniz?
Günümüz teknolojisi “olmazları olduran” büyük değişimlere gebedir. Son yüzyılın teknoloji tarihini inceledikten sonra, yaşadığımız değişimlere “yok artık, bu da olamaz” diyemiyorsunuz. Endüstri 5.0’ın yani 5. Sanayi Devrimi’nin, “düşünen, karar verme yetisi olan ve kendi kendini üretebilen” robotlar olarak karşımıza çıkacağı ve üretime egemen güç olacağı konusunda spekülasyon yapabiliriz. Bu kaygıyı da IOT sistemlerinden kaynaklı yaşıyoruz. Çünkü IOT sistemleri, robotların birbiriyle iletişim ve etkileşimini sağlayan sistemlerdir.


Son Sayımız
Machine Tool Express Sayılar
Machine Tool Express Sayı 94
Machine Tool Express Sayı 93
Machine Tool Express Sayı 92
Machine Tool Express Sayı 91
Machine Tool Express Sayı 90
Machine Tool Express Sayı 89
Machine Tool Express Sayı 88
Machine Tool Express Sayı 87
Machine Tool Express Sayı 86
Machine Tool Express Sayı 85tr
Machine Tool Express Sayı 85en
Machine Tool Express Sayı 84
Machine Tool Express Sayı 83
Machine Tool Express Sayı 82
Machine Tool Express Sayı 81
Machine Tool Express Sayı 80
Machine Tool Express Sayı 79
Machine Tool Express Sayı 78
Machine Tool Express Sayı 77
Machine Tool Express Sayı 76
Machine Tool Express Sayı 75
Machine Tool Express Sayı 74
Machine Tool Express Sayı 73
Machine Tool Express Sayı 72
Machine Tool Express Sayı 71
Machine Tool Express Sayı 70
Machine Tool Express Sayı 69
Machine Tool Express Sayı 68
Machine Tool Express Sayı 67
Machine Tool Express Sayı 66
Machine Tool Express Sayı 65
Machine Tool Express Sayı 64
Machine Tool Express Sayı 63
Machine Tool Express Sayı 62
Machine Tool Express Sayı 61
Machine Tool Express Sayı 60
Machine Tool Express Sayı 59
Machine Tool Express Sayı 58
Machine Tool Express Sayı 57
Machine Tool Express Sayı 56
Machine Tool Express Sayı 55
Machine Tool Express Sayı 54
Machine Tool Express Sayı 53
Machine Tool Express Sayı 52
Machine Tool Express Sayı 51
Machine Tool Express Sayı 50
Machine Tool Express Sayı 49
Machine Tool Express Sayı 48
Machine Tool Express Sayı 47
Machine Tool Express Sayı 46
Machine Tool Express Sayı 45
Machine Tool Express Sayı 44
Machine Tool Express Sayı 43
Machine Tool Express Sayı 42
Machine Tool Express Sayı 41
Machine Tool Express Sayı 40
Machine Tool Express Sayı 39
Machine Tool Express Sayı 38
Machine Tool Express Sayı 37
Machine Tool Express Sayı 36
Machine Tool Express Sayı 35
Machine Tool Express Sayı 34
Machine Tool Express Sayı 33
Machine Tool Express Sayı 21
İlanlar
Abone Ol

Haber bültenimize abone olarak sektör haberlerden ve size özel fırsatlarımızdan haberdar olmak için tıklayınız.