Jüri üyelerinin kalbi MAKTEK Altın Pergel Yarışması ile atıyor

Sanayide git gide büyüyen kalifiye ara eleman probleminin önüne geçmek, meslek lisesi öğrencisini sanayiye kazandırmakla mümkün olacak. Meslek lisesi öğrencilerine “Geleceğin mesleğinle gelecek” dedik ve el birliğiyle 2 eksenli CNC torna tezgahı tasarlamaları için çağrıda bulduk. MAKTEK Altın Pergel Takım Tezgahı Tasarım Yarışması Jüri Üyelerinin kalbi, yarışmaya başvuran projelerle birlikte atıyor. İşte, HEP BİRLİKTE zamanını ve emeğini ortaya koyan jüri üyelerinin yarışmaya yönelik duygu ve düşünceleri…

​​

Prof. Dr. Erhan Budak - Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

MAKTEK Altın Pergel 1. Ulusal Takım Tezgahı Tasarım Yarışması gibi öğrenciyi ve öğretmeni teşvik eden aktiviteler, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan “Ara eleman eksikliği” konusunda farkındalık yaratıyor. Akademinin içinden gelen biri olarak bu tür yarışmaların Türkiye sanayisinde bir adım öne gitmeyi sağlayacağı düşüncesindeyim. MAKTEK Altın Pergel yarışması, öğrenci ve öğretmenlerin kolektif çalışmasını gözler önüne serecek. Ülkemizin teknik ve meslek liseleri de bir bakıma bu yarışma ile testten geçecek.

Hamdi Gülen - Tekno Takım Genel Müdürü

Yarışma fikri ortaya çıktığında ve jüri üyeliği teklifi geldiğinde çok mutlu oldum. Hatta hiç düşünmeden “evet” dedim. Çünkü ben de meslek okulu mezunuyum ve kendi zamanımla kıyasladığımda bugünün meslek okullarında inanılmaz eksiklikler görüyorum. Mezun olan öğrencilerin yarısından fazlasının, yıllarca eğitim gördükleri meslekleri yapmak istememesi çok acı verici. Elbette imalata gönlünü ve ömrünü vermiş bir sanayici olarak bu durum kalbimi kırıyor. Hatta teknik meslek okulu öğrencilerinin sanayinin dışında çalışmak istemesini ihanet olarak görüyorum. Ancak MAKTEK Altın Pergel Yarışması beni oldukça ümitlendirdi. Sanayicilerin bu yarışmaya destek olmaları da bir başka önemli husustur. Zaten “destekçi olmayacaksak biz bu işi yapmayalım” fikrindeyim. Destek olmak, sanayicinin sorumluluğudur.

Özgür Aslan - Siemens TAC Lideri

MAKTEK Altın Pergel, teknik meslek liselerine dinamizm katıp motivasyon sağlayan bir yarışma. İlk kez gerçekleşen bu yarışmayı “bir başlangıç” olarak görüyor ve başarı sağlayacağına inanıyoruz.
Belki de zamanla sadece teknik meslek liselerine değil üniversitelere de taşınacaktır. MAKTEK Altın Pergel Yarışması’na hazırlık sürecinde öğrencilerimizin içindeki cevher açığa çıkacak, öğretmenleri ile usta çırak ilişkisini yakalamanın getirdiği bir özgüven oluşacak. Türkiye sanayisine muazzam katkılar sağlayacak bir yarışmanın jüri üyesi olduğumuza yönelik inancım tam…

Alper Nizamoğulları - Akım Metal Ürün Yöneticisi

Bu yarışmanın teknik meslek liselerine, sanayimize ve ülkemize sağlayacağı faydaya, katma değere inandık ve heyecanla başladık. Çünkü tecrübenin ve bilgi birikiminin paylaştıkça çoğalacağına inanmaktayım. Bu yarışma ile “Türkiye’de yapılamaz” zihniyetini kırmak ve sanayi-okul işbirliği ile neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Yarışma sonucunda öğrencilerin asıl kazanacağı mentörlük desteğiyle edindikleri bilgi birikimi olacak.İnanıyoruz ki bu yarışma, öğrenciyi ve öğretmeni idealize edecek. Bizim de bugünkü sanayi ortamında bu idealizme çok ihtiyacımız var.

Cem Şirolu - Yenasoft Genel Müdürü

Teknik meslek liselerini aktifleştirip güçlendireceğine inandığımız organizasyonlara mümkün olduğunca destek veriyoruz. Çünkü bir sanayi ülkesi olmayı hedeflerken, sanayinin ilk basamağı olan teknik meslek liselerinin yetersizlikleri, ülkemizin geleceğine yönelik beklentiyi düşürüyor. Biz de sanayiciler olarak her şeyi tek bir yerden beklememeyi öğrendik. “Tüm bunları devlet yapsın, öğretmen yapsın, öğrenci yapsın” bakış açısıyla sanayimizdeki sorunları büyütüyor. “Yapılması gerekenleri HEP BİRLİKTE yapalım” düşüncesiyle bir yola çıktık ve MAKTEK Altın Pergel Yarışması’na inandık. Yarışmanın öğrencileri, tasarıma teşvik edeceğine ve kendilerini geliştireceğine şüphem yok. Sonuçta imalat sektörünü, Anadolu kaplanlarını besleyecek olan yeni nesildir.

Yavuz Öncü - Onplus Teknoloji Genel Müdürü

MAKTEK Altın Pergel, sadece teknik meslek liselerinin değil; sanayicinin de ihtiyaç duyduğu bir yarışmaydı. Yarışmanın potansiyeline ve MAKTEK’in marka gücüne bakınca “geç bile kalındı” diyebilirim. Jüri üyeleri olarak yaptığımız değerlendirmede şunu gördük: Okullarda ümit veren güzel pırıltılar var. Bu yarışma ile öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kolektif çalışacak, mentörlük desteğiyle gelişecek… Ama en önemlisi, emek sarf edecek ve mesleklerine yönelik heyecanlanacaklar. Ne mutlu bize ki bu heyecana HEP BİRLİKTE ortak olacağız.

Dr. Doruk Merdol - Terranic Systems Genel Müdürü

İşimin doğası gereği sürekli teknisyenlerle bir aradayım. Böylece sanayide sürekli yinelenen “Ara eleman” problemini de gözlemliyorum. Teknik meslek liseleri, ülkemiz için geliştirilmesi son derece kritik kurumlar… Takım tezgahları ile ilgili tüm organizasyonları olumlu karşılıyorum. MAKTEK Altın Pergel Yarışması’na da aynı pozitif ilgiyle yaklaştım. Her şeyin ilki zordur, mükemmelliğe ulaşmak için ilkleri başarmak gerekiyor. Ama yarışmada beni en çok heyecanlandıran kısım, sanayi ve okulun birbirine kucak açması… Bu yarışmada sadece bilgi birikimini ve tasarım yeteneğini değil; projelerin sunum şekli ve ifade edilebilirliğini de gözlemleyeceğiz.


Etiketler: tezmaksan akademi   maktek altınpergel yarısması   

2018 Tasarım ve Kodlama Tezmaksan A.Ş.